Careers


Prelucrăm datele cu caracter personal, ca parte a procesului de recrutare și selecție. Datele pe care le prelucrăm sunt cele furnizate de dumneavoastră în CV-ul pe care ni-l trimiteți.

Scopurile în care prelucram datele dumneavoastră sunt:

        Evaluarea competențelor profesionale în timpul procesului de recrutare și selecție pentru candidații la un loc de muncă în cadrul Covalact;
        Identificarea competențelor profesionale care corespund cerințelor postului respectiv;
        Demararea procesului de angajare, pentru candidații care au finalizat cu succes procesul de recrutare;
        Contactarea ulterioară pentru oportunități de carieră, pentru candidații care nu au finalizat cu succes procesul de recrutare.

Temeiul legal al prelucrării datelor: este interesul legitim al Covalact de a evalua competențele profesionale în timpul procesului de recrutare și selecție pentru candidații la un loc de muncă. Pentru candidații care au finalizat cu succes procesul de recrutare, temeiul legal al prelucrării datelor este efectuarea demersurilor necesare încheierii, la cererea dumneavoastră, a unui contract individual de muncă. Pentru candidații care nu au finalizat cu succes procesul de recrutatre, păstrarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, în scopul contactării ulterioare în cazul apariției unor noi oportunități de carieră, se face numai pe baza consimțământului dumneavoastră.

Perioada de stocare: datele dumneavoastră vor fi păstrate de Covalact pe perioada desfășurării procesului de recrutare și selecție.  Dacă procesul de recrutare și selecție se finalizează cu încheierea contractului individual de muncă, datele cu caracter personal, colectate în timpul procesului de recrutare și selecție, vor fi transferate în dosarul de personal și vor fi păstrate conform cerințelor legislației în domeniul muncii. În cazul în care procesul de recrutare și selecție nu se finalizează cu întocmirea unui contract de muncă, vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru o perioadă de 3 luni după încheierea procesului de recrutare şi selecţie.

Drepturile dumneavoastră: în baza condițiilor specificate de Regulamentul 679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal, vă puteti exercita următoarele drepturi în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de a solicita acces la date, dreptul de a solicita rectificarea datelor, dreptul de a solicita ștergerea datelor, dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor, dreptul de a vă opune prelucrării datelor, dreptul de a vă retrage consimtămânțul, dreptul de a solicita portabilitatea datelor, dreptul de a depune o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Pentru exercitarea acestor drepturi, precum și pentru orice alte întrebări suplimentare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la adresa dpo@ro.lactalis.com.